Alternatiba en Grenoble

La kluboj Esperanto 38 kaj Esperanto-Grenoble aktive partoprenis en Alternatiba

Article mis en ligne le 21 octobre 2015

par Philippe Pellicier

De Marie-Syvie Julian

Sabaton la 26an de Septembro en la centro de la urbo Grenoblo, oni instalis “alternativvilaĝon “ kadre de la programo de la internacia civitana movado ALTERNATIBA.

La kluboj Esperanto 38 kaj Esperanto-Grenoble aktive partoprenis kun la helpo de Monique Arnaud kiu venis de Gap speciale por la okazo. La vetero estis favora, kaj kvankam ni estis en iom kaŝita loko en la korto de lernejo, multaj homoj vizitis nin. La organizantoj atribuis al ni grandan spacon sur kiu ni instalis : ludojn, plurajn tablojn kaj lokon kun seĝoj por partoprenontoj en kursetoj.

La ludoj allogis infanojn kiuj , ludante, lernis nombrojn, kolorojn en Esperanto dum la gepatroj informiĝis pri kiel funkcias la lingvo, kiuj estas ĝiaj celoj...

Sur tablo, kuŝis libroj kaj diversaj disdonendaj dokumentoj : kalendaretoj,broŝuretoj, listoj de la diversaj kursoj aŭ eblecoj paroli en Esperanto en la urbo . Tiujn dokumentojn disdonis anoj de ambaŭ kluboj dum aliaj trakuris la aleojn de la manifestacio por propagandi kaj informi pri la horaro de la kursetoj animataj de Monika.

Ni antaŭvidis 20 minutajn kursetojn ĉiuhore sed ili tiel plaĉis ke ili daŭris la tutan posttagmezon senhalte ! Ili estis tiel interesaj ke pluraj personoj restadis por lerni , balbuti plu. Mankis seĝoj sed ne bonhumoro nek intereso.

Ni multe “semis” kaj la festo estis bela kaj sukcesa.


pucePlan du site puceContact puceMentions légales pucesquelette puce RSS

2015-2019 © Fédération Espéranto Rhône-Alpes - Tous droits réservés