Rekomenciĝo de agadoj en Bourg-en- Bresse-a...
Article mis en ligne le 1er octobre 2016

par Philippe Pellicier
logo imprimer

Rekomenciĝo de agadoj en Bourg-en-Bresse-a asocio.

Kelkaj membroj ĝoje frontis al Ŝalam Kresto (en Ĵuraso), ekde la dimanĉo 21a de aŭgusto, por havi feliĉan re-renkontiĝon. La foto montras, ke ili venkis kaj tostis per blanka vino…

Ili denove agadis la 10an de septembro okaze de la "rekomenciĝo de asocioj" kaj instalis budon inter 150 aliajn asociojn. Kelkaj "vizitintoj" ricevis la unuan lecionon pri nia lingvo.
Ordinara Administra konsilio okazis la 15an de septembro por prepari kursojn kaj la alseulan vojaĝon dum la « Mondial d’Espéranto ». Ili pripensis ankaŭ pri la celebro de Bourg kiel naskiĝurbo de UEA, inter 1905 kaj 1908, kaj pri la animado pri Esperanto okazonta en la lernejo Drom kadre de francaj TAP.

Post ĉi antaŭkongreso, ĉirkaŭ 15 membroj kunvenis por ricevi plej freŝajn informojn pri ĉio, kio okazos en 2016/2017. (kursoj, praktiko de la lingvo teme de geografio kaj historio de Sudkoreio, rolo de Bourg-en-Bresse pri UEAfondiĝo, preparo de vojaĝo al Koreio, ĉefe por renkonti la ĝemelajn geamikojn de liberigitaj lernejoj).

Michel Fontaine
PS : pli detalaj informoj troviĝas ĉe https://esperantobourgenbresse.wordpress.com/


pucePlan du site puceContact puceMentions légales pucesquelette puce RSS

2015-2018 © Fédération Espéranto Rhône-Alpes - Tous droits réservés
Réalisé sous SPIP
Habillage ESCAL 4.0.98